KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI 

Prof. Dr. Mustafa TALAS

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Emine DEMİRAY

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Muammer CENCİL

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Doç. Dr. Michael KUYUCU

 

 

YÜRÜTME KURULU 

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. İbrahim DURSUN

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

 

KONGRE SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

 Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Müge YAZGAN