KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI 

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN 

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Emine DEMİRAY

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Muammer CENCİL

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY

Doç. Dr. Emel POYRAZ

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Doç. Dr. Michael KUYUCU

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Doç. Dr. Serkan Ercan BAĞÇECİ

Dr. Öğr. Üyesi. Ayşe Gül SONCU

Dr. Öğr. Üyesi. Bayram POLAT

 

YÜRÜTME KURULU 

Prof. Dr. Bülent EKER

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Çetin YAMAN

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. İbrahim DURSUN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

 

KONGRE SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

 Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ