SCIENTIFIC PROGRAM

KONGRE PROGRAMI

 

26 EKİM 2018

10:00 – 10:15

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılık Konuşması

 

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Kongre Başkanı

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR

10:30 – 12:00

 

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

 

Prof. Dr. Cengiz ANIK

Prof. Dr. Prof. Dr. Neşe KARS TAYANÇ

Doç. Dr. Gülay KARŞICI

 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

12:00 – 13:00

 

SÖZEL OTURUMLAR

OTURUM                 : 01

Saat ve Tarih            : 26.10.2018 – 13:00 – 14:00

Salon                          : A

Oturum Başkanı       : Doç. Dr. Michael KUYUCU

Ali Serdar YÜCEL, Tuba Fatma KARADAĞ, Bengü ŞEKEROĞLU

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARININ BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

Michael KUYUCU

“MUSİKI MACMUASI” DERGISI ÖRNEĞINDE TÜRKIYE’DE MÜZIK DERGICILIĞI

Mohammad FARNUSH

A THEORY OF CREATING A PEACEFUL SUBLIME AND ENERGETIC WORLD BY WORLD BEATERS

Ayşegül ÇAL

“RAPUNZEL (ALTIN SAÇLI KIZ)” MASALININ, BİLİMKURGU FİLMİ “ORBİTA 9” İLE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA TEKRAR KURGULANIŞI: BİR METİNLERARASILIK ÖRNEĞİ

Çağrı Barış KASAP

ELEMENTARY PLANES OF USER EXPERIENCE

Ali Serdar YÜCEL, İsa ÇİFTÇİ, Çetin TAN

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

 

OTURUM                 : 02

Saat ve Tarih            : 26.10.2018 – 13:00 – 15:00

Salon                          : B

Oturum Başkanı       : Doç. Dr. Gülay KARŞICI

Barış Kerem BAHAR

ENSTRÜMAN ÇALAN MÜZİSYENLERİN HEYECAN UNSURUNU KONTROL ALTINA ALABİLMELERİ İÇİN NEFES VE BEDEN EGZERSİZLERİNİN ÖNEMİ

Dilek ÖZÇELİK HERDEM

NEDEN MÜZİK EĞİTİMİ, NASIL MÜZİK EĞİTİMİ?

Gonca DEMİR

TÜRK HALK MÜZİĞI FONETIK NOTASYON SISTEMI ESER ÖRNEKLEMLERI/THMFNS EÖ

Gonca DEMİR

TÜRK HALK MÜZİĞI FONETIK NOTASYON SISTEMI/THMFNS ÂŞIK MUSIKISI İZLERI: NIĞDELI MEÇHUL ÂŞIK ALI KEMÂL BEZIRHAN ÖRNEKLEMI

Sevda GEÇEN

ORTADOĞU’DAN AVRUPA’YA KADIN SORUNSALI: CASUS VE SABIR TAŞI ROMANLARI ÖRNEĞİ

Sevgi Nur SADEDİL, Ayşegül KIZILKAPLAN

İLETİŞİM BAĞLAMINDA KULLANILAN SOSYAL MEDYA’NIN REKLAM ORTAMINA DÖNÜŞMESİ: FACEBOOK MARKETPLACE ÖRNEĞİ

Sinem ÇAMBAY

GÜNCEL YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA YENİ MEDYA ETİĞİ KAVRAMI VE KADIN HAKLARI HABERCİLİĞİ

Sinem ÇAMBAY

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA GAZETECİLİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Özge ÇONGUR YEŞİLKAYA

MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI LISANS 4. SINIF ÖĞRENCILERININ ALDIKLARI ALAN DERSLERININ YARATICI DÜŞÜNME BECERILERINE KATKISI VE ÖĞRENCILERIN YARATICILIK İLE İLGILI GÖRÜŞLERINI İÇEREN MODEL ARAŞTIRMA

Petek DURGEÇ

DİJİTAL İLETİŞİM ÇAĞINDA WEB ORTAMINDA TÜRKÇENİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME

Petek DURGEÇ

DİJİTAL MEDYA ORTAMLARINDA SUNULAN SAĞLIK HABERLERİ ÜZERİNE MAGAZİNEL BAĞLAMDA BİR DEGERLENDİRME

 

 

OTURUM                 : 3

Saat ve Tarih            : 26.10.2018 – 13:00 – 15:00

Salon                          : C

Oturum Başkanı       : Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Dilek Bircan USLU

İLETİŞİMDE RETORİK STRATEJİLER

Eyüp AL

TELEVİZYONUN İDEOLOJİK DİLİ VE HABERİN DİLSEL MANTIĞI

Ezgi DİNÇERDEN

YENİ İLETİŞİM ORTAMLARINDA MEDYA OKURYAZARLIĞI DÖNÜŞÜMÜ

Işıl ÇOBANLI ERDÖNMEZ

KAMUSAL SANATIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA İSTANBUL’DAKİ KÜLTÜREL İLETİŞİM FORMLARI

Murat GÜLGÖR

İŞ KAZALARININ MEDYANIN GÜNDEMİNDE YER ALMA SIKLIĞININ BELİRLENMESİ VE GEREKÇELERİNİN GAZETECİLİK KURUMLARI PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

Nurhayat YOLOĞLU

İLETİŞİMDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI: TRANSMEDYA MANİFESTOSU

Rüstem MÜRSELOĞLU

AZERBAYCAN BASININDA 1920-1930’ LU YILLARA TİYATROYLA İLGİLİ YAZILAN BAZI HABERLER ÜZERİNE

Tülin Ayşe KOÇ

MURATHAN MUNGAN’NIN ŞİİRLERİNDE TESPİT EDİLEN DİLSEL SAPMALAR

Ömer Faruk ÖZGÜR

ÇİFTLİK BANK DOLANDIRICILIĞINA İLETİŞİMSEL BİR BAKIŞ

 

OTURUM                 : 4

Saat ve Tarih            : 26.10.2018 – 14:00 – 15:00                       

Salon                          : D

Oturum Başkanı       : Öğr. Gör. Müge BEKMAN

Mehmet Sefa DOĞRU

TÜRK YAPIMI ANİMASYON FİLMLERİNDE KAHRAMANIN YOLCULUĞU

Meral MADAK

SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE NARSİSİZM ARASINDAKİ BAĞINTI: TÜRKÇE ALANYAZINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

Müge BEKMAN

HALKLA İLİŞKİLERDE İKNADA BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ

Nilgün BENLİ

FİLM GÖSTERİMİ - ÜNİVERSİTELİ OLMAK – ENGELLİ ÖĞRENCİ, KONYA (4. BÖLÜM)

Nilgün BENLİ

FİLM GÖSTERİMİ - ÜNİVERSİTELİ OLMAK – ER ÖĞRENCİ, ESKİŞEHIR 1. ANA JET ÜSSÜ (10. BÖLÜM)

Nilgün BENLİ

ŞİDDET OLGUSUNUN TÜRK TELEVİZYON KANALLARININ ANA HABER BÜLTENLERİNE YANSIMASI

Seçkin SEVİM, Bilgen SEVİM

İZLEYİCİNİN NABZINI TUTMAK: BÜYÜK VERİ, TAVSİYE ALGORİTMALARI VE NETFLIX

Sencer TURHAN, İdil SAYIMER

DİJİTAL MEDYA'DA TÜKETİLEN POPÜLER REKLAM MÜZİKLERİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ

Bahadır ÇOKAMAY

EKREM ZEKİ ÜN'ÜN “LİSELERDE MÜZİK” ADLI KİTABINDAKİ ÇOKSESLENDİRİLMİŞ TÜRKÜLERİN İNCELENMESİ

Bahadır ÇOKAMAY

NECDET LEVENT'İN OP.16 PİYANO İÇİN ON PARÇA ALBÜMÜNÜN FORM VE ARMONİK ANALİZİ

 

 

 

POSTER SUNUMLAR

Aysun CANÇAT

MAĞARA DÖNEMİ RESİMLERİ İLE ENKAUSTİK RESİM TEKNİĞİ’NE DAİR GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME

Dovlet SHAGYLYJOV

THE IMPORTANCE AND PROBLEMS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Arslan AMANOV

PREVALENECE OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND USE OF SOCIAL MEDIA

Masoud NIKBAKHT

THE EFFECT OF TODAY’S INFORMATION TECHNOLOGY ON LEARNING

Hassan AJAMI

THE IMPORTANCE OF ARABIC PHILOLOGY