SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sinem ÇAMBAY
 


Keywords:YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA GAZETECİLİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 
Tüm dünyada 1970’lerin sonlarından itibaren hızla gelişen yeni iletişim teknolojileri, 1990’lı yıllardan itibaren gazetecilik alanında da yoğun bir biçimde kullanılıp günümüzde geleneksel gazetecilik uygulamalarını değişime uğratmakta bu alanda yeni güncel yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gazeteci kavramının anlamını değiştiren, gazetecilerin habere ulaşma biçiminden bu haberlerin okuyuculara aktarılmasına kadar geçen tüm süreci yeniden şekillendiren bir araç olarak yeni iletişim teknolojileri gazetecilik alanında yeni pratik ve yaklaşımların doğmasına yol açmış bulunmaktadır. Zaman ve mekân kavramından tümüyle bağımsız, arşivleme, eş zamanlılık, etkileşim, yöneşme, çok boyutluluk gibi önemli donanımlara sahip bulunan yeni iletişim teknolojisi olarak özellikle internetin gazetecilik açısından ayrıcalıklı ve yeni bir medya ortamı sağlamış olduğu dikkat çekmektedir. İnternetin bu ayrıcalıklı konumu geleneksel gazetecilik anlayışında monotonlaşmış, tek tip ve sınırlı içeriği çeşitlendirmesinden ve okuyucuyu içeriğe müdahil edip aktifleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Söz konusu teknolojik devrim, Hibrit Gazetecilik, Veri Gazeteciliği, Çevirim içi Gazetecilik, Mobil Gazetecilik, Robot Gazetecilik ve Yeni Nesil Gazetecilik gibi yeni gazetecilik yaklaşımlarının ortaya çıkmasına ve yepyeni gazetecilik pratiklerinin teknoloji üstün bir biçimde çağımıza damga vurmasına yol açmış bulunmaktadır. Çalışmada yeni iletişim teknolojileri ile hayatımıza giren yeni medya ortamı olarak internette gazetecilik pratiğinin değişen ve dönüşen yüzü irdelenecek olup gazetecilikte devrim yaratan güncel gazetecilik yaklaşımları kuramsal olarak irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yeni İletişim Teknolojileri, İnternet, Gazetecilik, Yeni Medya, Değişen Gazetecilik Anlayışı.