SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bahadır ÇOKAMAY
 


Keywords:NECDET LEVENT'İN OP.16 PİYANO İÇİN ON PARÇA ALBÜMÜNÜN FORM VE ARMONİK ANALİZİ
 
Kemal İlerici'nin önerdiği dörtlü armoni sisteminden etkilenerek eserlerine yansıtan bir besteci olan Necdet Levent,Türk müziği için en güzel ve en uygun armonin dörtlü armoni olduğunu savunmuştur. Besteci, dörtlü armoniye olan bağlılığını “Çağdaş Türk Müziğinde Dörtlü Armoni” adlı kitabıyla da göstermiştir. Levent, İlerici Armoni önermesinin bir temel olduğunu, aynı batı müziği armonisi gibi yıllar boyunca yapılacak çalışmaların farklı anlayışlar getireceğini savunmuştur. Muammer Sun ile dörtlü armoni sistemini çalışan Levent, 1978-1979 yıllarında “op.16 Piyano İçin On Parça’”yı tamamlamıştır. Geleneksel Türk müziği öğelerine yer verilen bu piyano albümündeki parçalar dörtlü armoni anlayışından ödün verilmeden yalın bir dilde yazılmıştır. Bu çalışma, Necdet Levent’in kompozisyon dilinin belirlenmesini ve dörtlü armoni sistemine ilgi duyabilecek besteci ve besteci adaylarına katkı yapmayı amaçlamıştır. Bu amaçlar doğrultusunda parçaların form ve armonik analizleri yapılmış ve çıkan sonuçlar ayrıntılı olarak paylaşılmıştır. On parçadan oluşan albümdeki parçaların her biri, farklı ruh hallerini yansıtacak şekilde değişik adlandırmalarla gösterilmiştir. Armonik dilin yanı sıra ezgisellik de ön planda tutulmuştur.Yatay ve dikey çokseslendirme tekniklerinin kullanıldığı parçalarda dörtlü armoni bağlamında modal bir anlayış izlenmiştir. Hüseyni, Arazbar, Hicaz, Buselik, Acemaşiran ve Segah makam dizilerinden faydalanılan parçalar, form yapıları bakımından Bir-İki-Üç ve Dört Bölmeli Şarkı Formu, Füg ve Koral türlerindedir. Geleneksel Türk danslarından olan Halay ve Zeybek’i andıran yapılara yer verilmiş, Geleneksel Türk Müziğindeki basit, bileşik ve karma usuller kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Necdet Levent, Dörtlü Armoni, Piyano, Form, Armoni