BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ali Serdar YÜCEL, Tuba Fatma KARADAĞ, Bengü ŞEKEROĞLU
1- BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARININ BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, İsa ÇİFTÇİ, Çetin TAN
2- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Ayşegül ÇAL
3- “RAPUNZEL (ALTIN SAÇLI KIZ)” MASALININ, BİLİMKURGU FİLMİ “ORBİTA 9” İLE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA TEKRAR KURGULANIŞI : BİR METİNLERARASILIK ÖRNEĞİ

  Özet  
Bahadır ÇOKAMAY
4- NECDET LEVENT'İN OP.16 PİYANO İÇİN ON PARÇA ALBÜMÜNÜN FORM VE ARMONİK ANALİZİ

  Özet  
Bahadır ÇOKAMAY
5- EKREM ZEKİ ÜN'ÜN “LİSELERDE MÜZİK” ADLI KİTABINDAKİ ÇOKSESLENDİRİLMİŞ TÜRKÜLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Barış Kerem BAHAR
6- ENSTRÜMAN ÇALAN MÜZİSYENLERİN HEYECAN UNSURUNU KONTROL ALTINA ALABİLMELERİ İÇİN NEFES VE BEDEN EGZERSİZLERİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Çağrı Barış KASAP
7- ELEMENTARY PLANES OF USER EXPERIENCE

  Özet  
Dilek Bircan USLU
8- İLETİŞİMDE RETORİK STRATEJİLER

  Özet  
Dilek ÖZÇELİK HERDEM
9- NEDEN MÜZİK EĞİTİMİ,NASIL MÜZİK EĞİTİMİ?

  Özet  
Eyüp AL
10- TELEVİZYONUN İDEOLOJİK DİLİ VE HABERİN DİLSEL MANTIĞI

  Özet  
Ezgi DİNÇERDEN
11- YENİ İLETİŞİM ORTAMLARINDA MEDYA OKURYAZARLIĞI DÖNÜŞÜMÜ

  Özet  
Gonca DEMİR
12- TÜRK HALK MÜZİĞI FONETIK NOTASYON SISTEMI ESER ÖRNEKLEMLERI/THMFNS EÖ

  Özet  
Gonca DEMİR
13- TÜRK HALK MÜZİĞI FONETIK NOTASYON SISTEMI/THMFNS ÂŞIK MUSIKISI İZLERI: NIĞDELI MEÇHUL ÂŞIK ALI KEMÂL BEZIRHAN ÖRNEKLEMI

  Özet  
Işıl ÇOBANLI ERDÖNMEZ
14- KAMUSAL SANATIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA İSTANBUL’DAKİ KÜLTÜREL İLETİŞİM FORMLARI

  Özet  
Mehmet Sefa DOĞRU
15- TÜRK YAPIMI ANİMASYON FİLMLERİNDE KAHRAMANIN YOLCULUĞU

  Özet  
Meral MADAK
16- SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE NARSİSİZM ARASINDAKİ BAĞINTI: TÜRKÇE ALANYAZINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

  Özet  
Mihalis (Michael) KUYUCU
17- “MUSİKI MACMUASI” DERGISI ÖRNEĞINDE TÜRKIYE’DE MÜZIK DERGICILIĞI

  Özet  
Mohammad FARNUSH
18- A THEORY OF CREATING A PEACEFUL SUBLIME AND ENERGETIC WORLD BY WORLD BEATERS

  Özet  
Murat GÜLGÖR
19- İŞ KAZALARININ MEDYANIN GÜNDEMİNDE YER ALMA SIKLIĞININ BELİRLENMESİ VE GEREKÇELERİNİN GAZETECİLİK KURUMLARI PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

  Özet  
Müge BEKMAN
20- HALKLA İLİŞKİLERDE İKNADA BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Nilgün BENLİ
21- FİLM GÖSTERİMİ - ÜNİVERSİTELİ OLMAK – ENGELLİ ÖĞRENCİ, KONYA (4. BÖLÜM)

  Özet  
Nilgün BENLİ
22- FİLM GÖSTERİMİ - ÜNİVERSİTELİ OLMAK – ER ÖĞRENCİ, ESKİŞEHIR 1. ANA JET ÜSSÜ (10. BÖLÜM)

  Özet  
Nilgün BENLİ
23- ŞİDDET OLGUSUNUN TÜRK TELEVİZYON KANALLARININ ANA HABER BÜLTENLERİNE YANSIMASI

  Özet  
Nilgün BENLİ
24- FİLM GÖSTERİMİ - KLASİK MÜZİĞE İLK ADIM-MELODİ VE RİTM

  Özet  
Nilgün BENLİ
25- FİLM GÖSTERİMİ - KLASİK MÜZİĞE İLK ADIM-ORKESTRA KONSERLERİ VE RESİTALLER

  Özet  
Nurhayat YOLOĞLU
26- İLETİŞİMDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI: TRANSMEDYA MANİFESTOSU

  Özet  
Petek DURGEÇ
27- DİJİTAL İLETİŞİM ÇAĞINDA WEB ORTAMINDA TÜRKÇENİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME

  Özet  
Petek DURGEÇ
28- DİJİTAL MEDYA ORTAMLARINDA SUNULAN SAĞLIK HABERLERİ ÜZERİNE MAGAZİNEL BAĞLAMDA BİR DEGERLENDİRME

  Özet  
Rıfat AKBAŞ
29- ARAP DİL KURALLARININ BELİRLENMESİNDE KLASİK ARAP ŞİİRİNİN ÖLÇÜT KABUL EDİLMESİ ÜZERİNE

  Özet  
Rıfat AKBAŞ
30- KLASİK ARAP ŞİİRİNDE TENKİT VE ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE

  Özet  
Rüstem MÜRSELOĞLU
31- AZERBAYCAN BASININDA 1920-1930’ LU YILLARA TİYATROYLA İLGİLİ YAZILAN BAZI HABERLER ÜZERİNE

  Özet  
Seçkin SEVİM, Bilgen SEVİM
32- İZLEYİCİNİN NABZINI TUTMAK: BÜYÜK VERİ, TAVSİYE ALGORİTMALARI VE NETFLIX

  Özet  
Sencer TURHAN, İdil SAYIMER
33- DİJİTAL MEDYA'DA TÜKETİLEN POPÜLER REKLAM MÜZİKLERİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ

  Özet  
Sevda GEÇEN
34- ORTADOĞU’DAN AVRUPA’YA KADIN SORUNSALI: CASUS VE SABIR TAŞI ROMANLARI ÖRNEĞİ

  Özet  
Sevgi Nur SADEDİL, Ayşegül KIZILKAPLAN
35- İLETİŞİM BAĞLAMINDA KULLANILAN SOSYAL MEDYA’NIN REKLAM ORTAMINA DÖNÜŞMESİ: FACEBOOK MARKETPLACE ÖRNEĞİ

  Özet  
Sinem ÇAMBAY
36- GÜNCEL YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA YENİ MEDYA ETİĞİ KAVRAMI VE KADIN HAKLARI HABERCİLİĞİ

  Özet  
Sinem ÇAMBAY
37- YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA GAZETECİLİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Tülin Ayşe KOÇ
38- MURATHAN MUNGAN’NIN ŞİİRLERİNDE TESPİT EDİLEN DİLSEL SAPMALAR

  Özet  
Ömer Faruk ÖZGÜR
39- ÇİFTLİK BANK DOLANDIRICILIĞINA İLETİŞİMSEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Özge ÇONGUR YEŞİLKAYA
40- MÜZIK EĞITIMI ANABILIM DALI LISANS 4. SINIF ÖĞRENCILERININ ALDIKLARI ALAN DERSLERININ YARATICI DÜŞÜNME BECERILERINE KATKISI VE ÖĞRENCILERIN YARATICILIK İLE İLGILI GÖRÜŞLERINI İÇEREN MODEL ARAŞTIRMA

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Aysun CANÇAT
1- MAĞARA DÖNEMİ RESİMLERİ İLE ENKAUSTİK RESİM TEKNİĞİ’NE DAİR GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME

  Özet