BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayça AVCI
YERLİ BİR MÜZİKLİ SAHNE SANATI ÖNERİSİ:
 
Yapılan nitel çalışmanın ana amacı, kültür aktarımımızın sağlanması ve bazı değerlerin ön plana daha kolay çıkarılması açısından, köklerini tamamen bizden almış, ülkemizin izlerini bünyesinde taşıyan bir sahne sanatı türünün önerilmesidir. Diğer amaç da önerilen yeni türün sahnelenmesi ve üniversitelerin ilgili bölümlerindeki sahne sanatları dersleri ile birlikte okutulur hale getirilmesi açısından nasıl olması gerektiğinin açıklanmasıdır. Çünkü yalnızca Batı kökenli olan müzikli sahne sanatlarının sahnelenmesi sonucunda, Türk halkı da müzikli sahne sanatı kültüründen uzak kalmıştır. Ne yazık ki, elit sanat olarak geçen operanın üst tabakaya hitap eder duruşu, halkın ondan uzak durmasına neden olmuştur. Bu durum da izleyici kitlesinde boşluğa yol açmıştır. Bu sebeple, var olduğu düşünülen bu boşluğun doldurulması ve tüm kesimden halkın sahne sanatlarına daha çok ilgi göstermelerini sağlamak üzere “Türkülü Oyun” adı verilen yeni bir sahne sanatı türü önerilmesi amaç edinilmiştir. Doküman analizi ile elde edilen bulgular dâhilinde de yeni önerilen müzikli sahne sanatına olan ihtiyaç ortaya konmuştur. Önerilen müzikli sahne sanatının yani Türkülü Oyun türünün, öncelikle Türkiye coğrafyasından başlayarak diğer coğrafyaların kültürel tanıtımında da etkili olacağı düşünülmektedir. Bu sayede insanlar gidemeseler de yöreden yöreye değişen Türklere ait diğer kültür içeriklerini de (halk oyunu, yöresel konuşma, şarkı söyleme üslubu gibi) izleyip öğrenebilme şansını yakalayacaklardır. Biçim ve biçemiyle tamamen Türk izlerini taşıması önerilen bu sanatın ayrıntılarına da çalışmanın içeriğinde yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkü, Sahne Sanatı, Oyun, Müzikli Sahne Sanatı, Türkülü Oyun 


Keywords: