BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eda ÖZ ÇELİKBAŞ
ULUSLARARASI SANAT TERAPİSİ ÇALIŞTAYI: ROMANYA ÖRNEĞİ
 
Sanat terapisi Türkiye’de 2000’li yılların başında çalışma ve uygulama alanı yayılmaya başlayan Sanat Terapisi günümüzde; Sanatla Terapi, Sanat ve Terapi, Sanat eşlikli Psikoterapi, Dışavurumcu Sanat Terapisi ve yaratıcı sanat terapisi başlıklarıyla karşımıza çıkmaktadır. Amerika’da psikiyatri kliniklerinde, Avrupa’da sanatçılar tarafından araştırılan ve uygulanan sanat terapisi Türkiye’de 1950’li yıllarda kullanılsa da sonrasında Türkiye’de tekrar kullanılması elli yılı aşkın bir süre sonra yeniden gündeme gelmiştir. Amerika ve Avrupa’da ise 1940’lı yıllar sonrası kullanımı devam etmiş ve günümüze kadar da gelmiştir. Romanya, Avrupa Birliği üyesi olan, büyük fakat orta nüfus yoğunluğuna sahip; eşsiz doğası ve mistik hikayelerle dolu bir ülkedir. Sanat terapisi bağlamında 40 yıldır alanında uzman kişiler her alanda sanat terapisi uygulamaları yapmaktadırlar. Ülkede var olan çeşitli kültürel özellikte insanın bir arada yaşayabilmesi de yüksek sanat kültürlerinden gelir. Rumenler her koşulda geleneksel sanatlarına önem vermiş ve sanatlarından kopmamıştır. Bu geleneksellik bağlamında Türkiye-Romanya Çalıştay düşüncesi Sanat Terapisine geleneksel sanatların da alternatif etkinlikler olarak sunulabileceği düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Çalıştayda geleneksel sanatlarla bağıntılı uygulamalar da yer almaktadır. Bu makalede Romanya, Cluj Napoca kentindeki Cluj Napoca Sanat ve Tasarım Üniversitesinin daveti üzerine iki farklı ülkede sanat terapisi uygulamalarını gözlemlemek ve sanat terapisi uygulayıcı eğitmenleriyle çeşitli uygulamalar gerçekleştirmek için 15 günlük bir çalıştay programına ve sanat terapisi alternatif uygulamalarına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sanat Terapisi, Romanya, Çalıştay, Cluj Napoca, Alternatif Uygulamalar 


Keywords: