BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine YALUR
TÜRKİYE’DE YAYINLANAN 10+ YAŞ KİTAP KAPAKLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMELERİ
 
Gutenberg’in matbaayı icadından önce daha çok dini bilgilerin yayılması amacıyla el işçiliği ile üretilen, sonrasında seri üretime geçen ve sanatsal hareketlerin de yayılmasıyla farklı arayışlarla konu olmuş olan kitap, izleyicinin yakın temasla etkileşime geçtiği önemli bir grafik tasarım ürünüdür. Bu durumda, tasarım ürünü için izleyici olarak adlandırılan, aynı zamanda kitap için okuyucu konumundadır. Okuyucunun kitap ile olan ilk iletişim unsuru kapak tasarımıdır. Öyle ki, kapak tasarımı okuyucunun kitabı alıp almama kararına bile etki edebilir. Bu nedenle bir tasarımcının çalışmış olduğu kapak tasarımı kitaba bir kimlik kazandıracaktır. Bu kimlik, okuyucuya kitabın içeriği ile ilgili ipuçları veren tipografi, illustrasyon, fotoğraf veya geometrik şekil gibi unsurlardan oluşur. Bu unsurlar göstergebilimde, göstergeler olarak adlandırılır. Göstergebilim, esasında günlük yaşantıda karşılaşılan olayların yorumlanması için bile kişiye yol gösteren bir bilim dalıdır. Terim olarak ise göstergebilim, işaretleri anlama ve anlamlandırma sürecidir. Her işaretin ulusal veya uluslararası bir anlamı ya da kodu vardır. Tasarımcının mesajı doğru iletebilmesi için aynı zamanda okuyucunun da doğru algılaması ya da anlamlandırabilmesi için her ikisine de rehberlik eden göstergebilimsel anlamlar; kitabın kimliği olan kapak tasarımı için oldukça büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, kapak tasarımının öneminden ve göstergebilimden bahsedildikten sonra, Türkiye’de farklı yayınevlerinin 10+ yaşa uygun basılan kitaplarının kapak tasarımı için hedef kitle de göz önüne bulundurularak göstergebilimsel çözümlemeler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Kitap, Kapak, Grafik Tasarım, Anlam 


Keywords: