BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rengim SİNE NAZLI
SPORUN YENİ YÜZÜ: E-SPOR VE E-SPORCU MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI
 
Teknolojik gelişmeler, teknolojinin yanı sıra çoğu şeyi beraberinde değiştirip, dönüştürmüştür. Hız ve yeniliği içinde barındıran bu gelişmeler yüzyıllardır hüküm süren alışkanlıkları, meslekleri, yaşam tarzlarını, vb. yani hayata dair pek çok unsuru bağlamından kopararak yeni bir bağlama yerleştirmiştir. Özellikle internetin mobilize olması neredeyse tüm ihtiyaç ve alışkanlıkları (eğlence, iş, sağlık, eğitim, vb.) çevrimiçi platformlara taşımıştır. Bu süreçte yeni meslek grupları ortaya çıkarken mevcut meslekler de internet ortamına uyarlanmaya başlamıştır. Spor da benzer şekilde internet ortamına uyarlanarak “e-spor” ismiyle “zaman ve mekanın” birbirinden ayrılmasıyla bağımsızlaştırılmıştır. Sporun doğasında olan birliktelik sporun dijitalleşmesiyle farklı bir forma bürünmüş, dijital medyanın güçlendirdiği simülasyon, spor ortamlarında etkili hale gelmiştir. Aynı zamanda spor ve beden arasındaki bütünlük de etkisiz hale gelmiştir. Spor yapmak için yeterli ölçüde sağlıklı olmayan bireylerin e-spor ile sporcu olabilmesi mümkün olurken sporla güç arasındaki ilişki yerini akla bırakmıştır. Rekabet ve birlikteliğin güçlü zıtlığından oluşan sporun aşıladığı milli birlik ve beraberlik “e-spor”da da devam etmiştir. Zira e-spor takımları da futbol, voleybol takımları gibi milli forma giyerek ülkelerini temsil etme noktasına gelmiştir. Bu çalışmada da “e-sporcu” 7 kişi ile derinlemesine mülakat tekniği ile odak grup analizi yapılmıştır. Çalışmada e-sporcuların, e-sporu nasıl tanımladıkları ve motivasyonlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda görüşülen e-sporcuların çoğunluğunun maddiyattan çok başarı odaklı oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor, E-Spor, E,Sporcu, Oyun, Dijital Medya 


Keywords: