BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Birol BÜYÜKDOĞAN
SOSYAL MEDYADA KURUMSAL İTİBAR: ÜNIVERSITELERE DÖNÜK BIR DEĞERLENDIRME
 
Kurumsal itibar şirketler için olduğu kadar üniversiteler için de olmazsa olmaz kavramlardan bir tanesidir. Kurumsal itibarı yüksek olan üniversiteler geleceğe güvenle bakarken aynı zamanda daha nitelikli akademik ve idari personel ile daha nitelikli öğrencilere sahip olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal medya paylaşımlarını kurumsal itibar yönetimi açısından değerlendirilmesidir. Çalışmada URAP 2018 kriterlerine göre ilk sıraları paylaşan beş devlet ve beş vakıf üniversitesi esas alınmıştır. Çalışma kapsamında Söz konusu üniversitelerin Mayıs 2019 ayına ait Twitter paylaşımları analiz edilmiştir. Çalışmada veri toplama tekniği olarak içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 10 üniversitenin yalnızca üç tanesi web sayfasında motto kullanmıştır. Üniversiteler toplam 382 adet paylaşımda bulunmuşlardır. Paylaşımların çoğunluğu hafta içi yapılmıştır. Üniversiteler binlerce kişi tarafından takip edilmesine rağmen kendilerinin takip ettikleri kişi sayısı ise oldukça düşük seviyede kalmaktadır. Yapılan paylaşımlara en çok fotoğraf, hashtag ve mention eklenmiştir. Üniversiteler kurumsal itibarın bileşenlerinden en çok ürün ve hizmetler, çalışma ortamı, vatandaşlık ve performans bileşenlerine yoğunlaşmışlardır. En az paylaşım yapılan bileşenler ise liderlik, yenilikçilik ve yönetişim bileşenleridir. Ürün ve hizmetler hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde ilk sırada iken, vatandaşlık devlet üniversitelerinde ikinci sırada çalışma ortamı vakıf üniversitelerinde ikinci sırada gelmektedir. Çalışma sonunda üniversitelerin sosyal medyayı yeteri kadar kullanmadıkları görülmüştür. Aynı zamanda sosyal medya hafta içi kullanılan bir mesai aracı gibi görülmekte, takipçilerle yeterli diyalog kurulamamaktadır. Üniversitelerin sosyal medyayı elektronik duyuru panosu işlevi yerine karşılıklı iletişime imkan veren bir yapıya kavuşturmalarında yarar görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Kurumsal İtibar, Sosyal Medyada Kurumsal İtibar 


Keywords: