BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Uğur ÇAĞLAK
SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM ÇATIŞMALARI: WHATSAPP ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
İnternetin yoğun olarak kullanması ile birlikte internet üzerinden iletişime imkan veren çok farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bazı uygulamalar çok fazla kişi ile imkan verirken Bazı uygulamalar da daha sınırlı karşılıklı iletişime imkan vermektedir. Karşılıklı iletişime imkan veren uygulamalardan birisi de Whatsapp’tır. 2009’da bir grup yahoo çalışanı tarafından kullanıma sokulan Whatsapp son dönemde 1 milyardan fazla kullanıcının karşılıklı iletişimine imkan vermektedir. Whatsapp hem karşılıklı iki kişi arasında hem de Whatsapp grupları aracılığı ile grup içi üyelerle iletişim imkanı sağlamaktadır. Bu iletişimde pek çok avantaj bulunmasına rağmen bazen olumsuz durumlar da gerçekleşebilmektedir. Bu olumsuz durumlardan birisi de bu uygulamada ortaya çıkan iletişim çatışmalarıdır. Karşılıklı iletişimde sağlıklı bir iletişimin gerçekleşebilmesi için kullanılan sözcüklerle birlikte beden dilinin ve ses tonlamasının büyük önemi bulunmaktadır. Dolayısıyla Whatsapp’ ta daha çok karşılıklı yazı yazma şeklinde gerçekleşen iletişim beden dilinden -emojiler var olsa da- eksik bir iletişim gerçekleşmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden çok zaman karşılıklı iletişimde sağlıklı bir iletişim gerçekleşememekte ve konuşmanın tam olarak bağlamı yerine getirilememektedir. Internet üzerinden yapılan ve sağlıklı bir iletişim için gerekli etkenlerin tam olarak yerine getirilemediği sosyal medya iletişiminde Whatsapp pek çok zaman sınırsız özgürlük bir özgürlük hissi sunmaktadır. Bu özgürlük alanı içerisinde yüzyüze iletişimde söylenemeyen sözler, gayri ahlaki kelimeler ve paylaşımda bulunulamayan fotoğraf video gibi görseller bu mecra ile paylaşılabilmekte ve iletişimde bulunulan kişileri rahatsız edebilmektedir. Bu çalışmada özel olarak da Whatsapp uygulamasından ortaya çıkan iletişim çatışmaları değerlendirilmektedir. Özellikle “bağlamdan yoksunluk” ve “sınırsız bir özgürlük alanı” ekseninde Whatsapp ve Whatsapp grupları üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araştırmadan elde edilen veriler ışığında değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Whatsapp, Whatsapp Grupları, İletişim Çatışması 


Keywords: