BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nilgün BENLİ
ŞİDDET OLGUSUNUN TÜRK TELEVİZYON KANALLARININ ANA HABER BÜLTENLERİNE YANSIMASI
 
Televizyon program türleri arasında en çok izlenen programlar televizyon dizi programlarıdır. Dizilerden sonra en çok izlenen programın ana haber bültenleri olduğu söylenebilir. En çok izlenen televizyon kanallarından TRT1, Star, Show, Fox, ATV ve Kanal D’de, 2 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ana haber bültenlerinde sunulan haberlerin içeriği ve dağılımı bu çalışmanın çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmada kasıtlı örneklem yoluyla belirlenen 2 Mayıs 2017 tarihinde, ana haber bültenlerinde sunulan haber türlerinin kanallara göre dağılımı araştırılmıştır. Bahsedilen kanallarda –genellikle- 19:00 – 20:00 kuşağında yayınlanan ana haber bültenlerinde sunulan haberler bu çalışmanın evrenini, 2 Mayıs 2017 tarihindeki ana haber bültenleri de çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Televizyon kanallarının temel mantığı daha çok izlenebilir olmaktır. Bu mantık ana haber bültenlerinde de kendisini göstermektedir.. En çok izlenen ana haber bülteni olma meselesi, haber bültenlerinin hazırlanması, haber başlığının seçilmesi, KJ yazımı ve haberin sunumu esnasında da bu kaygılarla hareket edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Örneklem gününde ana haber bültenlerinde sunulan haber başlıkları incelenmiştir. Haber dağılımlarına bakıldığında bütün ana haber bültenlerinde en çok sunulan haber türünün politik haber olduğu görülmektedir. Vandalizm, yaralama darp ve cinayet gibi suç ve şiddet içerikli haberler de ikinci sırada yer almaktadır. Spor, kültür, sanat, bilim, turizm, çevre duyarlığı vb. pozitif güdüleyici haberlere daha seyrek olarak yer verildiği bunun yanı sıra hangi tarihte yayınlanırsa yayınlansın alıcısı bulunabilecek ve belli bir tarihte verilmesinin aciliyeti olmayan sabun köpüğü dolgu haberlere de sıklıkla yer verildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Televizyon programı, ana haber bültenleri, suç ve şiddet haberleri, politik haberler, dolgu haberler. 


Keywords: