BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Refik YALUR
REKLAMIN YAPISINI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN GÜÇ: GERİLLA REKLAMCILIK
 
Fikrin ya da düşüncenin belirli bir ücret karşılığında yapıldığı ‘reklam’ sanayi devrinin başlangıcıyla gelişim göstermeye başlamış, zaman içerisinde yenilenmeye ve gelişmeye devam etmiştir. Günümüzde sürekli gelişen ve çok hızlı yenilenen teknolojik ortamlarda iletişim kurulmaktadır. Gelişen teknoloji ve yöntemlerle birlikte bir kitle iletişim aracı olan reklam mecraları da zenginleşmiştir. Gerilla reklamcılık, bu çeşitlilikler arasında reklamın yapısını aynı zamanda etkisini değiştirerek, ilgi çekici ve yaratıcı bir tarz kazandırmıştır. Geleneksel reklama oranla maliyeti oldukça düşük olan gerilla reklamcılığın, temel prensibi hayal gücü ve yaratıcılıktır. Tüketicinin beklemediği bir anda ve beklemediği bir alanda karşılaştığı şaşkınlık etkisi yaratan ve akılda kalıcı bir reklam türüdür. İlk olarak küçük işletmelerin büyük firmalarla rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen gerilla reklamcılık, günümüzde büyük ölçekli firmaların da bu reklam türünü benimsemesiyle birlikte otobüslerden, metrolara, alışveriş merkezlerinden açık alanlara, sosyal medyadan dijital yayınlara kadar birçok yerde görülebilmektedir. 21. yüzyılda tüketici istemediği reklam maillerine ve mesajlarına maruz kalsa da, bu alanda hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. Bu anlamda markanın ürününü tüketiciye duyurabilmesi git gide güçleşmekte ve yüksek maliyetler gerektirmektedir. Burada avantajlarıyla ortaya çıkan gerilla reklamcılık, geleneksel reklam mecralarından farklı olarak kendine yeni mecralar aramakta ve değişen çevre koşullarının yanında zaman, enerji, pratik zeka ve yaratıcılık ile örtüşmektedir. Git gide artan rekabet ortamında reklam giderlerinin maliyetini düşürürken karı yükselmek gibi faydalı çözümler sağlamıştır. Tüm bu bilgiler ışığında, gerilla reklam kavramının ortaya çıkışı ve anlamı, gerilla reklamın amacı ve etkisine yer verilerek örnek çalışmalarla anlam pekiştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Gerilla Reklamcılık, Reklam, Grafik Tasarım 


Keywords: