BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevda GEÇEN
ORTADOĞU’DAN AVRUPA’YA KADIN SORUNSALI: CASUS VE SABIR TAŞI ROMANLARI ÖRNEĞİ
 
Tarihin en eski devirlerden bu yana özgürlük ve kendi olma mücadelesi veren kadın, erkek egemen bir dünyada hep ikinci cins olarak görülmüş, ataerkilliğin gölgesinde yaşamaya mahkûm olmuştur. Kadının ikincilliği sadece doğu toplumlarında değil batı toplumlarında da var olan problemlerden biridir. Varoluşu kendinde olma olanağı verilmeyen kadın, çoğu kez cinselliğin nesnesi olarak görülmüş, erkek egemenliği altında kendi olamadığı bir hayatı sürmeye ve tüm toplum/kültürlerde aynı kaderi yaşamaya mahkûm olmuştur. Bu doğrultuda çalışmada Brezilyalı yazar Paulo Cohelho’nun Casus adlı romanıyla Afgan yazar Atiq Rahimi’nin Sabır Taşı romanı, kadın sorunsalı ve feminist söylem bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Doğu’da da Batı’da da kadının aynı kaderi yaşadığını farklı perspektiflerden anlatan iki roman da kadın başkarakterlerin yaşadığı trajediler üzerine konumlandırılır. Sabır Taşı’nın Ortadoğu’da yaşayan isimsiz kahramanı ile Casus’un Paris’te yaşayan Hollandalı Mata Hari’si arasında birtakım farklılıklar olsa da ikisi de aynı problemlerle karşı karşıya kalır, aynı varoluş mücadelesini verir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Roman, Sabır Taşı, Casus, varoluş 


Keywords: