BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek ÖZÇELİK HERDEM
NEDEN MÜZİK EĞİTİMİ,NASIL MÜZİK EĞİTİMİ?
 
İnsan genel olarak fiziksel-ruhsal ve zihinsel bir varlıktır.Eğitim bu özelliklerden sadece birini geliştirmeye yönelik olmamalı bireyi temel olarak adı geçen üç özelliği bakımından da besleyebilmeli,onun bütünsel olarak gelişimine katkı sağlayabilmelidir. Bütünsel eğitimin en önemli savunucularından John Miller ve Ron Miller’e göre bütünsel eğitim, zihinsel, duygusal, fiziksel, sosyal, estetik ve ruhsal bakımından insana hitap edebilmeli ve kişisel gelişimi çok yönlü beslemelidir.Bu bağlamda düşündüğümüzde "müzik" dersi hangi katkıları sağlayabilir,bu katkılar için müzik öğretmen adayı nasıl yetişmeli ve müzik öğretmeni hangi bilinçle hareket etmelidir?Müzik dersi neden gereklidir? Bu sorular bağlamında ezberci eğitimden uzak müzik eğitimi anlayışı ile sorgulayan öğrenci profiline yaklaşan , sosyal hayatla bağ kuran bir müzik dersi nasıl yapılabilir ? Müzik eğitimi öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayabilir mi?Bu katkı nasıl sağlanabilir? Müziğin toplumu birleştiren özelliklerinden nasıl faydalanabilir ve benzeri sorularla müzik öğretmeni adayları ve müzik öğretmenlerinde farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu çalışma kişisel bilgi birikim ,deneyim ve literatür taraması yöntemiyle hazırlanmıştır.Bu bağlamda müzik dersi kapsamında bulunan bazı teknik konuların nasıl daha faydalı olarak işlenebileceği çeşitli sorularla tartışılmış ve müzik dersinin genel olarak okullardaki amacı ve faydalı kullanımı hakkında öneriler sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik,Müzik Eğitimi,Bütünsel Eğitim 


Keywords: