BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aysun CANÇAT
MAĞARA DÖNEMİ RESİMLERİ İLE ENKAUSTİK RESİM TEKNİĞİ’NE DAİR GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME
 
İnsanlık tarihi başlangıcında tüm dünyada, mağaralarda, birbirinden bağımsız yaşayan insanlar, varlıklarını kanıtlamak için mağara duvarlarına resimler yapmışlardır. Bu ilk müdahaleleriyle insanlar, doğa karşısında varlıklarını, ilk kez kimliklerini ortaya koymuşlardır. Aynı zamanda bu resimler, o dönemde dini amaçlı olarak, bir tür ayin niteliğinde yapılmıştır. Bu resimler, bitki köklerinden ya da topraktan elde edilen doğal boyalarla betimlenmiştir. Daha sonraları, M.S. 2. yüzyılda Antik Yunan, Mısır, Roma’da uygulanan ve en eski resim tekniklerinden olan Enkaustik tekniği ile yapılan resimler de doğal pigmentlerin, balmumu ve bitkisel kökenli zamklarla karıştırılmasıyla elde edilen bir içerikle yapılmıştır. Enkaustik resimler, Eski Mısır’da, inançlarla bağlantılı olarak özellikle, mumya portrelerinde betimlenmiştir. Tüm bu eski resimler, günümüz çağdaş resim tekniklerine temel teşkil etmiştir. Bu teknikler, ister verilmek istenen mesajlar bağlamında, ister her türlü malzemenin kullanılabildiği güncel sanat icralarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, günümüzde Grafiti (Sgraffito), Stencil (Şablon) teknikleri ve balmumu ile yapılan sanat yapıtları veya performansların tarihsel kökeni bu resimlerdir. Nasıl ki mağara dönemi resimleri bir takım ifadeler için araç olduysa, bu günümüz teknikleri de çağın şartlarına uygun olarak yapılan sanat performanslarıyla, dikkat çekici, farklı ifadelerin aracı olmuşlardır. Grafiti tekniği ya da stencil tekniği, kent sokaklarında, kendini ifade etmeyi sağlayan, özgün ve yaratıcı resimler için en uygun teknikler olmuştur. Aynı şekilde, balmumu da bazı sanatçıların özgün ifadeleri için en uygun malzeme olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Enkaustik, Grafiti, Stencil 


Keywords: