BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Işıl ÇOBANLI ERDÖNMEZ
KAMUSAL SANATIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA İSTANBUL’DAKİ KÜLTÜREL İLETİŞİM FORMLARI
 
Günümüzde insanlar arası iletişimin ve kitle iletişimin boyutlarının ve sınırlarının teknolojik gelişmelerle paralel olarak hızla değiştiğini, uzak olanın artık küreselleşmenin etkisiyle yakın hale geldiğini düşünürsek; kültürel kimliklerin sunumunun da değişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Kenti kamusal bir alan olarak incelediğimizde, kent kültürünün en önemli iletişim kanallarından biri olan sokak kavramının başlı başına bir performans alanı olduğunu görmekteyiz. Kamusal alan temsillerine baktığımızda, başlangıcından günümüze uzanan geniş bir temsil yelpazesiyle; çeşitli sanat disiplinlerinde bunun örnekleri görmek mümkündür. Bu çalışmada bu örneklerden bazıları, müzik, edebiyat ve iletişimin diğer temsilleri üzerinden ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, kültürel iletişim, kimlik, kent kültürü, performans, kamusal sanat 


Keywords: