BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Damla YORGANCI, Rengim SİNE NAZLI
İNTERNET GAZETELERİNDE YER ALAN ÇOCUK İÇERİKLİ HABERLERİN ÇOCUK HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Günümüzün gelişen teknolojisiyle birlikte, habercilik kavramı da dönüşüme uğramış, daha hızlı ve daha ulaşılabilir bir hale gelmiştir. Bu gelişimle birlikte ortaya çıkan internet gazeteciliği kavramı, bireylere, geleneksel gazeteciliğin sağlayamadığı; haberlere anlık ulaşım ve sürekli yenilenebilir içerik gibi bir takım olanaklar sağlamaktadır. Bu olanaklar sayesinde gazetelere erişim artmakta ve çevrimiçi gazeteler büyük kitleler tarafından okunur hale gelmektedir. Bu bakımdan yeni medya gazeteciliği toplumun tüm kesimleri açısından büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Medya genel anlamda bilgilendirme, eğlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi işlevleriyle anılsa da çocuk odaklı habercilik bağlamında sorumluluğu büyüktür. Bu sebeple televizyon, gazete, internet gazeteleri gibi tüm medya organları; haber yaparken bu sorumlulukla hareket etmeli, çocuk hakları ve etik ilkelere göre haber yayınlamalıdır. Bu çalışmada; Alexa web ölçümleme şirketine göre Türkiye’de en çok tıklanan internet gazeteleri olan, Ensonhaber.com, Hürriyet ve Milliyet’de yer alan çocuk haberleri incelenmiştir. Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmış, ardından nitel analiz yöntemiyle seçilen haberler çocuk hakları bağlamında yorumlanmıştır. Çocuk hakları ele alınırken; 1989 yılında imzalanmış Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki ilkeler ile Çocuk Hakları Bilgi Ağı(CRIN)’nın belirlediği çocuk haberleri yaparken dikkat edilmesi gereken etik ilkeler göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmada çocukların hangi durumlarda haber olduğu ve haberlerde ne şekilde sunulduğu sorularına cevap aranmış, bu cevapların çocuk hakları açısından durumu irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları, Medya ve Çocuk, Çocuk Haberleri, Gazete, Haber 


Keywords: