BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Müge BEKMAN
HALKLA İLİŞKİLERDE İKNADA BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ
 
İletişim ve halkla ilişkiler birlikte söz konusu olduğunda, iletişimde sözlü ve sözsüz iletişim her zaman en ön sırada yer almaktadır ve hedef kitle ile kurulan ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Kurumun iletişim faaliyetlerini de olumlu veya olumsuz olarak gelişmesini büyük ölçüde etkilemektedir. Halkla ilişkilerin yüz yüze iletişiminde hedef kitle ile kurduğu ilişkide kullandığı beden dili ise inandırıcılığını ve güvenilirliğini pekiştirmektedir.Bu da ikna etmenin temelini oluşturarak, istenilen etkiyi yaratmaktadır. GİRİŞ Sözlü veya sözlü olmayan iletişimin sağladığı etkileri bir şekilde açıklanmaya çalışırken; sözlü olmayan iletişimin aralarında olan ,vücudun yaptığı hareketleri veya başka bir değişle bedenin dili açısından tanımlanmaya çalışılmıştır. İkna etme amaçlı iletişimlerde, sözel olmayan mesajlar veya onunla ilişikli olan detaylar, markanın ve kurumun kendi unsurlarına göre farklılıklar gösterebilmektedir. İkna mesajını meydana getiren, sözsüz ve sözel mesajlar bir bütünün içinde bulunmaktadır. AMAÇ Halkla ilişkiler uygulama çabalarında hedef kitle ile yapılan yüz yüze iletişimde beden dili kullanılarak iletişimin ikna temelli olmasını sağlamaktır. KAPSAM Halkla ilişkiler uygulamasında kurulan iletişim tabanlı çabalarda, uygulayıcının kullandığı beden dilinin kurum ve marka için ikna amaçlı kullanmasının öneminin görülmesidir. YÖNTEM Kurum veya marka temsilcilerinin medyada yer alırken kullandıkları beden dilinin hedef kitle üzerindeki, iknasal etsinin anlaşılabilmesi için anket tekniği ile bilgilerin değerlendirilmesidir. BULGULAR Hedef kitle üzerinde beden dilinin halkla ilişkiler uygulamasında iknada önemli bir yerinin olduğu görülmektedir. SONUÇ İletişimde beden dilinin önemi bilinmektedir. beden dili iknanın gerçekleşme aşamasında hem destekleyici hemde önemli bir role sahiptir. Ortamdaki diğer unsurla birlikte etkisi pekişmektedir.Halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitle üzerinde kurum ve marka ile ikna amaçlı süreci yönetmede, beden dili kaynak pozisyonundadır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Halkla İlişkiler, Beden Dili, İkna 


Keywords: