BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sümeyye YAZICI
FİLME UYARLANMIŞ AYTMATOV ANLATILARINDA ÇOCUK İMGESİ: İLK ÖĞRETMEN ÖRNEĞİ
 
Sanat, bir duygu ve düşünceyi özgürce ortaya koyma eylemidir. Kendi içinde farklı kollara ayrılan bu kavram insanın yaşamı anlamlandırma çabasına hizmet eder. Sinema var olmaya başladığı andan itibaren edebiyatla ilişki içerisine girer. Bu iki sanat dalı ortak bir bağ kurarak aynı kaynaktan beslenir veya aynı kaynağı besler. Oluşan etkileşim, zamanla melez bir yapıyı oluşturur. Mevcut birliktelik yeni katman dizgeleri oluşturarak yeni bir yaratım süreci inşa eder. Ortaya çıkan bağlamda sinema ve edebiyat ilişkisi aynı yapının farklı kolları haline gelir. Edebiyattan sinemaya uyarlanan eserlerden bir kısmı da Cengiz Aytmatov’a aittir. 12 Aralık 1928'de Kırgızistan'ın Talas eyaletine bağlı Şeker köyünde doğan Cengiz Aytmatov Kırgız Türk edebiyatının en önemli yazarıdır. Geçmişi, şimdiyi ve geleceği bir kod haline getiren ve bu bakış açısıyla insanın dünyadaki yerini konu edinen Cengiz Aytmatov'un eserleri sinema perdesine uyarlanır. Uyarlamalarla birlikte Aytmatov eserleri, sanatın başka bir koluna konu olur. Bu çalışmada Cengiz Aytmatov'un filme uyarlanmış eseri olan İlk Öğretmen'den örnekler verilerek, bu örnekteki benzerlik ve farklılıklar sinema ve edebiyat ilişkisi bağlamında incelendi. Yöntem ve teknikleri bakımından ayrı olan bu iki sanat kolu ortak bir yöntemle araştırıldı. İnceleme sırasında karşılaştırma tekniği kullanıldı. Yapılan karşılaştırmalarla edebiyatın sinemaya, sinemanın edebiyata katkısı ortaya çıkarıldı. Sözü geçen eserde adı yer alan çocuk kahramanların eserdeki yeri hakkında analiz yapılarak çocuk imgeleri bulundu.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Edebiyat, Çocuk İmgesi, Cengiz Aytmatov, İlk Öğretmen 


Keywords: