BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nilgün BENLİ
FİLM GÖSTERİMİ - KLASİK MÜZİĞE İLK ADIM-ORKESTRA KONSERLERİ VE RESİTALLER
 
Klasik Müziğe İlk Adım adlı televizyon program dizisi yirmişer dakikalık onüç bölümden oluşmaktadır. Program klasik müzik dinlemek isteyen ama kendini bunun için yeterince hazır hissetmeyen izleyici kitlesi düşünülerek hazırlanmıştır. Klasik müziği izleyiciye sevdirmek üzere başlangıç aşamasında bilgi vermeyi amaçlar. Serinin dördüncü bölümü olan “Konserler ve Resitaller” bölümü orkestra konserleri, senfoni konserleri, opera konserleri, koro konserleri, oda müziği, üvertür, konçerto ve resitaller gibi başlıklar hakkında izleyiciyi bilgilendirmektedir. Bu bilgiler bir uzman sunucu ve dört konservatuvar öğrencisinin karşılıklı sohbetleri içerisinde izleyiciye ulaşır. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından icra edilen klasik müzik eseri örnekleri de programda kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: televizyon programı, klasik müzik, orkestra konserleri ve resitaller 


Keywords: