BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barış Kerem BAHAR
ENSTRÜMAN ÇALAN MÜZİSYENLERİN HEYECAN UNSURUNU KONTROL ALTINA ALABİLMELERİ İÇİN NEFES VE BEDEN EGZERSİZLERİNİN ÖNEMİ
 
Giriş: Enstrüman çalmayı öğrenmek, uzun ve sabır gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte eğitmen gözetiminde yapılan ders ve çalışmalar haricinde, öğrenen kişinin yaptığı bireysel çalışmalar da bireyin kendine güvenini ve performansın kalite düzeyini arttırır. Ancak, performans sırasındaki çeşitli dış etkenler, çalışmanın yeterli olmadığı düşüncesi gibi nedenlerle anlık ya da sürekli heyecanlanma problemleri meydana gelebilir. Bu problemi sıkça görüldüğü üzere reçetesiz ulaşılabilen proprenolol içerikli (Dideral vb.) ilaçlarla düzenlemek yerine alternatif yöntemler araştırmak, hem kontrolsüz ilaç kullanımını engelleyecek, hem de her yaştan enstrüman çalan müzisyenin performans kaygı bozukluklarını kendi başlarına düzenleyebilmelerine yardımcı olacaktır. Amaç: Bu araştırma enstrüman çalan müzisyenlerin performans kaygılarını azaltmak, heyecan unsurunu kontrol altına alabilmek için herhangi bir ilaç kullanmak yerine alternatif yöntemler sunmak, ayrıca çeşitli egzersizlerle vücudu uzun süreli prova ve performanslara hazırlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye’de yaylı çalgı eğitimi alan ve yazarın gerçekleştirdiği çalıştaylara katılan Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Liseleri ve özel ders alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma 1 yıl sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı disiplinlerde müzik eğitimi alan ve yazarın gerçekleştirdiği çalıştaylarda nefes ve beden egzersizleri üzerine çalışmak isteyen yaylı çalgı öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada direkt olarak müzisyenler için geliştirilen herhangi bir metot olmadığı için kişisel gelişim, yoga gibi farklı disiplinlere dair çalışmalar, makaleler, kitaplar ve görsel materyaller incelenmiştir. Katılımcıların tamamı kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bu çalışmalara katılmışlardır. Araştırmada performans kaygısı olan öğrenciler ile çalışılmış, performans öncesi herhangi bir ek materyale ihtiyaç duyulmadan nefes egzersizleri (sufi nefesi, 4-7-8 nefes egzersizi vb.) ve beden çalışmaları uygulanmıştır. Araştırmaya toplam 51 birey katılım gerçekleştirmiştir. Bu araştırma, çalışmaların gerçekleştirildiği kurumlarda diğer eğitmenlerin önünde gerçekleştirilerek hem öğrencilerin sınırlı zamanlarda birkaç dakikalık egzersizlerle dahi ne kadar gelişme gösterdiği sergilenmiş, hem de fikir alışverişi yapılması sağlanmıştır. Bu çalışmada Hector Garcia ve Francesc Miralles tarafından yazılan, ülkemizde İndigo Kitap tarafından 2017 yılında basılan “İkigai” kitabından ve Metin Hara tarafından yazılan, ülkemizde Destek Yayınları tarafından 2014 yılında basılan “Yol” kitabından, konu ile ilgili yazılı ve görsel materyallerden faydalanılmıştır. Ayrıca müzisyenler tarafından heyecan unsurunu baskıladığı inancıyla amacının dışında kullanıldığı görülen Dideral isimli ilacın içerik, etki ve yan etkilerini öğrenmek üzere makale taraması yapılmış, uzmanlarla görüşülmüştür. Bulgular: Katılımcıların çoğunluğunun konservatuvar, güzel sanatlar liseleri gibi devlet okullarında, diğerlerinin ise özel müzik eğitim kurumlarında enstrüman eğitimi aldıkları görülmüştür. Katılımcıların bir kısmı performans sırasında ciddi heyecanlanma problemleri yaşadıklarını, ancak daha önce hiçbir nefes ya da beden egzersizi çalışmasına yönlendirilmediklerini, bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiştir. Katılan öğrenciler arasında da kulaktan dolma bilgilerle doktor denetimi olmadan heyecanlanmamak adına ilaç kullananlar olduğu tespit edilmiştir. Dideral adlı bu ilacın 16.05.2008 onay tarihli ilaç prospektüsünde esasen anksiyeteye bağlı taşikardinin kontrolünde ve migren tedavisinde kullanıldığı, asla doktora danışılmadan, reçetesiz kullanılmaması gerektiği, sürekli kullanımının kalp yetmezliğine neden olabileceği yazıldığı görülmüştür. Sonuç: Elde edilen veriler neticesinde öğrencilerin bilinçli bir tercihten çok kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanımına yöneldikleri, gösterildiği takdirde alternatif yöntemlere oldukça açık oldukları tespit edilmiştir. Farklı yaş gruplarından katılımcılarla performans öncesinde gerçekleştirilen çalışmaların heyecan unsurunu azalttığı, bunu fark ettiklerindeyse kendilerine güvenlerinin artarak sahne performanslarına olumlu yansıdığı görülmüştür. Perfornans öncesi yapılan bedensel egzersizlerin ise katılımcıların fiziksel ağrı ve yorgunluklarını azalttığı saptanmıştır. Ayrıca konservatuvar, güzel sanatlar liseleri gibi küçük yaştan itibaren öğrencilere bireysel enstrüman eğitimi veren kurumlardaki eğitmenlerin bu gibi alternatif yöntemler konusunda araştırma yapmaları, eğitim almaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzisyen, Nefes, Performans, Sanat, Egzersiz, Enstrüman 


Keywords: