BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bahadır ÇOKAMAY
EKREM ZEKİ ÜN'ÜN “LİSELERDE MÜZİK” ADLI KİTABINDAKİ ÇOKSESLENDİRİLMİŞ TÜRKÜLERİN İNCELENMESİ
 
Çağdaş Türk Müziği bestecisi Ekrem Zeki Ün’ün 1965 basımı “Liselerde Müzik” kitabı müzik teorisinden, armoni bilgisine, müzik tarihinden müzikolojik konulara kadar bir çok alanı içeren ders kitabı olarak kurgulanmıştır. Kitabın ana hedefinin lise düzeyindeki öğrencilere çok sesli okumayı öğretmek olduğu değerlendirilmektedir. Bu amaç doğrultusunda Rönesans’tan günümüze birçok bestecinin koral eserlerine Türkçe sözler adapte edilerek yer verilmiştir. Ülkemizde çoksesli müzik eğitiminin bir parçası olan çokseslendirilmiş türküler de bu kitap da önemli bir yere sahiptir. İki sesli, dört sesli ve ses-piyano için düzenlenen 15 türkünün çokseslendirilmesinde kanon ve kontrapuntal teknikleri kullanılmıştır. Dörtlü-Beşli aralıklarda, ses katlamaları ve motifin takliti gibi çokseslendirme yöntemleri kullanılan türkülerin, söyleme kolaylığı açısından rahat bir ses genişliğinde ve genel olarak kolay makamlarda seçildiği değerlendirilmiştir. Birçok solo, topluluk ve orkestra için eserler vermiş Ekrem Zeki Ün, eğitsel amaçlı diğer beş kitabıyla beraber eğitimci yanını da bu kitapla bizlere sunmuştur. Günümüzde müzik eğitimi ile ilgili içeriği yetersiz çok sayıda kitap ve kaynağın basıldığı bir ortamda, Ün’ün söz konusu kitabı, çoksesli müziğin öğretimi bakımından önemli bir kaynak olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Ekrem Zeki Ün, Çokseslilik, Türkü, Analiz 


Keywords: