BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eda ÖZ ÇELİKBAŞ
DIŞAVURUMCU SANAT NESNESİ OLARAK NIKI DE SAINT PHALLE ESERLERİ: SANAT TERAPİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
 
Niki de Saint Phalle, çok yönlü sanatsal kariyerinde oldukça cesur ve feminen formları hayatının karanlık ve üzücü kısımlarıyla birleştirerek çalışmalarına yansıtmıştır. O feminist harekete ve kavramsal sanatın gelişiminde önemli bir rol oynar. Saint Phalle'in eserleri eskiyi sorgulamak yerine estetiği sorgulayan oldukça dışavurumcu ve etkileyicidir. Baktığınızda eserleri cesur ve eğlenceli görünse de; yaşadığı acı ve istismarı o en içten ve saf halde dışa vurur. Bu dışavurum, dışavurumcu sanat terapileri dediğimiz alanda da tıpkı Saint Phalle’in eserlerini dışa vurmasındaki gibidir. Dışavurumcu sanat terapilerinde de bireyden, en ham halde duygularının ve bilinçaltının ifadesi beklenir; müdahale yoktur, gözlem vardır, yönlendirme yoktur. Dışavurumcu sanat terapisi, kendi alt başlığında resim, dans, hareket, biblioterapi gibi uygulama alanlarını barındırır. Tüm bu alanlar birbirleriyle disiplinlerüstü bir bağlantıdadır. Bu disiplinlerüstülük alternatif uygulamalara oldukça açıktır. Çünkü her bireyin farklı ihtiyaçları ve kültürel birikimi vardır. Dışavurum anlamında Niki De Saint Phalle, kendi terapötik sürecini yaşamış, kendini keşfetmiş ve alternatif çalışmalarıyla Sanat Terapisi alanına bilerek ya da bilmeyerek girmiştir. Yaşadığı kötü deneyimler ve travmaları onun sanatına yön veren en önemli konular olmuştur. Bu bildiride, Niki De Saint Phalle’in hayatıyla özdeşleşen sanatına, yaşadıklarıyla dışavurumunu gerçekleştirdiği eşsiz sanatına, sanat terapisindeki dışavurumsal süreç ve Niki De Saint Phalle’in çalışmalarında ortaya çıkan dışavurum nesneleri arasındaki bağ irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Niki De Saint Phalle, Dışavurumcu, Sanat Terapisi, Süreç, Dışavurum Nesnesi. 


Keywords: