BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Petek DURGEÇ
DİJİTAL MEDYA ORTAMLARINDA SUNULAN SAĞLIK HABERLERİ ÜZERİNE MAGAZİNEL BAĞLAMDA BİR DEGERLENDİRME
 
Sağlık haberciliği, günümüzde gazetecilik mesleğinin en önemli uzmanlık alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda dijital alanlarda yayın yapan gazete ve dergilerde daha çok kilo, diyet, güzel görünüş ile ilgili haberlerin arttığı dikkat çekmektedir. Sağlık haberlerinin magazinleştiği bu süreçte yayınlanan haberlerde; okuyucuya kilo alıp çirkinleşebileceği, diğer insanların alay konusu olabileceği veya hemen hastalığından kurtulabileceği yanılsaması sunulmaktadır. Sağlık haberlerinin ilk amacının bilgilendirme olması gerektiği halde tanıtım ve reklam gibi unsurların bu alana bu kadar dahil olması endişeye neden olmaktadır. İnternet üzerinden bilgi paylaşımının yoğun olarak yaşandığı yeni medya çağında, iletişim teknolojilerinin bireylerin hayatlarındaki rollerinin artması, haberlerin online olarak akışını da beraberinde getirmektedir. Bu araştırmada dijital mecralarda yayınlanan sağlık haberlerinin magazinsel boyutu ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda dijital gazetelerde yer alan sağlık haberleri tespit edilen kategoriler dahilinde incelenecek ve sağlık haberciliğine ilişkin bir yol haritası belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Yeni Medya, Sağlık Haberciliği, Magazinleşme 


Keywords: