BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Refik YALUR
CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRK GRAFİK TASARIMCILARININ LOGO/AMBLEM TASARIMINDA SADELİK ARAYIŞI
 
Sanayi Devrimi ve ticaretin gelişmesiyle üretimin yoğunlaşması, hızlanması ve rakip firmaların çoğalması ile birlikte çeşitlilik ve iş gücü artmıştır. Farklı firmaların birbirleriyle olan ticari ilişkileri ve rekabetleri de artmış, aynı zamanda kapitalizm ile birlikte üretilen ve tüketilen ürünler de çeşitlenmiştir. Bu üretilen ve tüketilen ürünlerin ayırt edilmesi ve bilinçli olarak kullanılması için bunları temsil edecek bir simgeye ihtiyaç vardır. Marka ve ürünlerini sembolize edecek akılda kalıcı ve kolay anlaşılır olan bu simgeye logo ya da amblem denir. Logo/amblem markayı, ürünü ya da hizmeti temsil eden özel tasarlanılan bir semboldür. Markanın büyümesinde ve tanınmasında önemli bir kimliktir. Diğer bir ifadeyle markanın ulusal ve uluslararası hangi hizmeti verdiğini gösteren simgedir. Profesyonel anlamda ilk olarak 18. yüzyılda artan gemicilik firmalarını ayrıştırmak için kullanılan bu simgeler, günümüzde her alana yayılarak kullanılmaya devam etmektedir. Türkiye’de ise gerek ulusal gerek uluslararası firmaların logolarını tasarlamış pek çok önemli grafik tasarımcı bulunmaktadır. Bu tasarımcılar, ülkemizin grafik tasarım anlayışını yönlendirmiş ve tasarımların gelişmesini sağlamıştır. İhap Hulusi Görey, Mengü Ertel, Sait Maden, Bülent Erkmen gibi önemli sanatçılar, genç tasarımcıların sade logo anlayışını besleyecek tasarımlarla günümüzde de isimlerinden söz ettirmektedirler. Bu çalışmada, Cumhuriyetin kurulmasından itibaren günümüz tasarımcılarına kadar etkili Türk grafik tasarımcılarının logo tasarımlarına yer verilecek ve bu sanatçılarımızın tasarımlarının logo tasarımda gidilen sadeleşmeye katkılarından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Logo, Amblem, Grafik Tasarım, Sadelik 


Keywords: