BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bahar SOĞUKKUYU
BYUNG - CHUL HAN'IN VE ANDREW NİCCOL'UN PENCERESINDEN ZAMANIN SORGUSU:
 
Bu çalışma, Byung-Chul Han’ın "Zamanın Kokusu" kitabı ve Andrew Niccol'un Zamana Karşı olarak Türkçeye çevrilmiş "In Time" filmi bağlamında zamanın sorgusu üzerine odaklanmaktadır. Soyut ve düşünen insana ait bir kavram olarak zaman, farklı değişkenlerle (zaman yönetimi, bilgi ve kapital gibi kazanımların elde edilmesinde zamanın rolü, varlığın/ var olmanın zamanla bağlantısı) ilişkilendirilerek geçmişten günümüze sorgulanmaktadır. Çalışmada “In Time” filminin zaman kavramı açısından finansal bir kalem olarak göstergeler üzerinden Byung-Chul Han'ın "Zamanın Kokusu" eseriyle ilişkilendirilerek incelenmesi amaçlanmaktadır. Tanıtım cümlesi "Zaman şimdi para birimidir" ile, film izleyiciye hayat ve zamanın ikilemiyle kurgusal bir dünya hayal etmesini sağlar. Para birimi olarak yaşam kaynağı ve aynı zamanda cilt altına işlenen üstesinden gelinmez virüs olarak zaman, soyut anlamının yanında somut göstergelere de dönüşmüştür. İnsanların derilerine eklemlenen sayılar, ölüm ya da yaşam için çok önemlidir. Bir bilim kurgu türü olmasının yanı sıra, film bugünün dünyası ve sisteminin bazı izlerini içeriyor: sınıf ayrımı, kumar, lüks, hız, zor ya da kolay yaşam koşulları, aşk, nefret, güvenlik sistemi, gözetleme, kontrol vb. Byung-Chul Han’ın da kitabında sıklıkla değindiği gibi, zaman çerçevesinde birçok çelişki ile karşılaşılmaktadır: iyi zamana karşı içi boş sürem; zaman hızlandıkça yeryüzünü ortadan kaldırır. Yine "zaman adalettir" söylemi filmde birçok durum ile ilişkilendirilebilir: zamanın çalınması, zamanın büyük kısmının elit kitle bağlamında tek elde bulundurulması. Şehrin her köşesinde gözetleme ve kontrolün sembolü olarak kameralar içermesi, teknoloji penceresinden McLuhan, gözetim toplumu açısından da Orwell, Foucault izlerini taşımaktadır. Zor şartlarda çalışmak, her gün "zaman"ı düşünmek, günümüzdeki yaşam standartları düşük insanların faturalarını, yiyeceklerini ve borçlarını ifade etmektedir. Distopik bir dünyada maddiyatın farklı bir bakış açısı ile kullanılması bağlamında film göstergebilimsel analiz ile incelenecektir. Çalışma sırasında, seçilen sahnelerdeki nesneler, soyut ve somut anlamları dikkate alınarak tasarım ilkeleri ile analiz edilecektir. Bu anlamda, çalışma filmde yer alan varoluşsal savaşımları ve sosyolojik verileri de içerecektir. Mekansal analizler de sosyo-kültürel izlerin yansımaları ile açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zaman, Maddecilik, Göstergebilim, Toplum, Tasarım İlkeleri 


Keywords: