BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rüstem MÜRSELOĞLU
AZERBAYCAN BASININDA 1920-1930’ LU YILLARA TİYATROYLA İLGİLİ YAZILAN BAZI HABERLER ÜZERİNE
 
Sahne sanatlarına, tiyatro ve müzik dalında Azerbaycan, önemli eserler kazandırmış, doğu ülkeleri arasında bu alanda hususi yeri ve iddialı bir konuma sahip olmuştur. Örneğin; günümüzde dünyaca tanınmış, fakat sadece Azerbaycan’a has olan “muğam” sanatının önde gelen ismi Alim Gasımov ve Azerbaycan klasik müzik ve operasının kurucusu, “Leyli ve Mecnun” operasının bestecisi Üzeyir Hacıbeyov ismi söylendiğinde Azerbaycan gözümüzde canlanmaktadır. Ülkemizde Azerbaycan tiyatrosuyla ilgili bir çok araştırmalar, çalışmalar yapılmış olsa da nicel ve nitelik anlamında yeterli olmadığı tartışılabilir durumdadır. Bu alanda edebiyata bir çok eserler kazandıran kalemlerin değerlendirilmesi daha çok Sovyet dönemine tesadüf etmektedir ki, dikkat çeken husus da bu olmalıdır. C.Cabbarlı, C.Memmedguluzade, H.Cavid, N.Vezirov vs. gibi usta yazarların tiyatroya, müspet anlamda katkıları olsa da günümüzde yazdıkları eserler mahiyet bakımından tartışılmaz değildir. Bildiride, “geçit dönemi” diye bileceğimiz, 1920- 30’lu yıllarda tiyatroyla ilgili Azerbaycan basınında yazılanları araştırarak Sovyet dönemine geçişte nasıl bir eleştirel yaklaşımların olduğunu, günümüz Azerbaycan tiyatrosuyla ilişkilendirmek bakımından farklılıklar arasındaki temel unsurun neler olduğunu incelemekteyiz. Tiyatronun gelişimine ne gibi katkı sağlandığı, bu hususta hangi yöntemler esas alındığı üzerine durmakla beraber, günümüz koşullarında “zaman, mekan” faktörlerinin etkileri de ele alınarak Azerbaycan tiyatrosuna bir anlamda dönemlere göre değişkenlik göstermesine dikkat çekeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Tiyatro, edebiyat, sanat, dram, kültür 


Keywords: