BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bahar SOĞUKKUYU
2018 YILI TÜRK DİZILERININ POSTER TASARIMLARININ GRAFIKSEL ANALIZI
 
Yayın medyası veya tek yönlü medya olarak televizyon, alıcıya mesajı ekranlar aracılığıyla iletmektedir. Dünya genelinde yaygın biçimde ilgi gören diziler, birer kültürel yansıma olarak izleyicinin ilgisini çekmektedir. Yerel dizi kültürü olarak da adlandırılan bu türde, ülkemizde yaşayan insanların geçmişten günümüze ait kültürel, tarihsel, sosyolojik özellikleri görsel kodlara dönüştürülerek dizi boyunca işlenmektedir. İzleyici, kendi yaşantısından izler bulmanın yanı sıra arzuladığı, hayalini kurduğu yaşamları izlemeyi de tercih edebilmektedir. Tarihsel, sosyal konuların belirli temalar bağlamında ekrana yansıması da ilgi çekici olabilmektedir. Bazı dizilerin temaları ise ülkemizde yaygın olarak geleneksel kültürden uzak modern yaşam kültürüne ait göstergeler içermektedir. Yine bu tür dizileri de geleneksel Türk aile yaşam biçimlerini benimsemiş aileler ulaşılamayan, arzulanan yaşam biçimleri olarak izleyebilmektedir. Özetle dizi kültürü, TV ekranlarına çeşitli yaşambiçimlerini görsel kodlar aracılığıyla izleyici karşısına taşımakta ve onların zamanlarını tüketmelerini sağlamaktadır. Genellikle günlük hayatın rutininden, stresinden uzaklaşılması amacıyla kişilerin tercih ettiği dizilerin görsel tanıtımında posterler, vazgeçilmez grafik tasarım ürünleri olarak işlev görmektedir. Grafik tasarım, bir ürün veya hizmetin farklı disiplinlerden beslenerek ortaya çıkarılan basılı ve sayısal ortamdaki tanıtımlarını kapsamaktadır. Grafik tasarım ürünlerinin içerdiği görsel ve yazılı kodlar, izleyiciye açık veya örtük birçok mesaj iletmektedir. Grafik tasarım türü olarak posterler, bir ürünü/hizmeti özetleyen, önemli noktalarını vurgulayan, tüketicinin ilgisini tanıtılan ürüne/hizmete aktarmayı amaçlayan tasarımlardır. Bu çalışmada analiz edilen dizi posterleri, http://www.beyazperde.com/ sitesinde en çok oy alan dizi sıralaması dikkate alınarak belirlenmiştir. Dolayısıyla örneklem olarak alınan 2018 yılında yayınlanan 30 dizinin posterinin kaynağı, beyazperde.com sayfasını ziyaret eden izleyicinin oylarıdır. Çalışmada incelenen 30 posterin biçimsel analizinde, imaj, yazı, logo, renk, kompozisyon başlıkları dikkate alınmıştır. Ayrıca posterlerin göstergebilimsel analizi sırasında kültürel, toplumsal göstergelerin yansımaları açığa çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Poster, Grafik Tasarım, Medya, İletişim, Göstergebilim 


Keywords: