BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mihalis (Michael) KUYUCU
“MUSİKI MACMUASI” DERGISI ÖRNEĞINDE TÜRKIYE’DE MÜZIK DERGICILIĞI
 
Müziğin tarihi gelişimi uzun yıllar boyunca bilim insanları tarafından araştırılmış ve tartışılmış bir konu olmuştur. Aslına bakacak olursak müziğin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Bir ıslık veya çıplak sesle yapılan ilk melodiler her ne kadar o dönem müzik olarak tanımlanmasa da müzik tarihinin temel kilometre taşlarından biri olmuştur. Matbaanın icadı ve ardından iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile beraber yazılı basın medya endüstrisinde çeşitlenmeye başlamıştır. Farklı temalarda ortaya çıkan eleştirel gazetecilik siyaset, spor gibi temaların yanında müzik temasında da görülmüş ve müzik eleştirmenliği kavramı doğmuştur. Müzik dergileri özel bir okuyucu kitlesine hitap eden tematik dergiler kategorisinde yer almaktadır. Müzik basının gelişmesi dünyada 18. Yüzyılda ortaya çıkan müzik eleştirmenliği olgusunun gelişmesi ile başlamıştır. 21 yüzyılda yaşanan endüstri devrimi ve beraberinde yaygınlaşan liberal ekonomi, popüler kültürün gelişmesine katkıda bulunmuş ve basının tüm kollarında olduğu gibi müzik basınında da kendisini hissettirmiştir. Müzik basını popüler kültürün gelişmesi ile beraber değişik evrelerden geçmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de 1960lı ve 1970li yıllarda yayınlanan aylık müzikoloji dergisi “Musiki Mecmuası” örneğinde Türkiye’de müzik basının yaşadığı gelişimi ile ilgili bir durum tespiti yapılmıştır. Bu kapsamda “Musiki Mecmuası” adlı derginin 1969 – 1970 ve 1971 yıllarında yayınlanan birer sayısı ile ilgili içerik analizi yapılmış ve bu müzik dergisi üzerinden dönemin müzik basını ile ilgili tespitlerde bulunulmuştur. Çalışmada derginin içeriği ile ilgili yapılan kapsamlı içerik analizinde dönemin popüler kültürü ve bunun basına yansımaları ile ilgili betimsel analiz yapılmıştır. Türkiye’nin en uzun soluklu müzik dergilerinden biri olan “Musiki Mecmuası” ile ilgili yapılan bu nitel araştırmada dönemin müzik basınının yanı sıra dergiciliğin müzik endüstrisi ile etkileşimi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Basını , Müzik Dergisi, Dergicilik , Musiki Mecmuası 


Keywords: